Thursday 18 July 2013

Hidayah Melalui Ibadah | Bekalan Melalui Amalan

(Beribadah Tabah.
Beramal Cekal)(193)
‘Pembalasan’
Bicara Tok Ngah
6 Ogos 2011
1.46 petang

ARAM

Orang yang sentiasa beribadah itu hatinya ta-
bah
dan orang yang sentiasa beramal itu hati-
nya cekal
. Setiap ujian itu memberinya penger-
tian dan setiap kenikmatan itu memberinya
peringatan. Bahawa setiap amal akan ditimbal
dan setiap keikhlasan akan menerima balasan.

Sesungguhnya hanya yang beribadah akan
mendapat anugerah dan hanya yang taat akan
mendapat rahmat. Justeru carilah hidayah me-
lalui ibadah
dan carilah bekalan melalui amalan.
Balasan syurga itu hanya untuk mereka yang
menghimpunkan pahala tetapi balasan neraka
itu hanya untuk mereka yang menghimpunkan
dosa. Bahagialah mereka di syurga tetapu sik-
salah mereka di neraka.

 
Supaya Allah
memberi balasan kepada
orang-orang yang beriman dan
beramal soleh.
(Saba’: 4)


 


 
Arambayu 193
Teratak Seriteratai

No comments:

Post a Comment