Sunday 6 April 2014

Ibu Menjadi Teman Untuk Mengadu | Bapa Menjadi Teman Untuk Berbicara

(Tinggi Memanjat.
Dengki Berkhianat)
ILHAM MINDA 99
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
GETARAN  RASA GEGARAN KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)
1
Ibu jadi teman untuk mengadu dan bapa
jadi teman untuk berbicara
.

2
Di tepi sawah usah takut lintah dan di te
pi bendang usah takut belalang.

3
Menangguk air keruh berpeluh dan me-
nangguk air jernih berjerih.


4
Kian tinggi kian memanjat dan tetapi ki-
kian dengki kian berkhianat
.

5
Kian tahu kian menunjuk tetapi kian ma-
lu kian menunduk.


6
Banyak tahu banyak mahunya dan ba-
nyak mahu banyak ampunya.
   
7
Kian silap kian orang bercakap dan ki-
an salah kian orang menyumpah.


8
Kian bersalah kian disanggah tetapi
kian berbudi kian dipuji.

9
Ubah rasa berubah selera dan ubah
keinginan berubah keyakinan.


20
 Yang kurang itu baik ditambah dan 
yang pincang itu baik diubah.
 
Aram 99(a)
Teratak SeriterataiNo comments:

Post a Comment