Wednesday, 1 January 2014

Tersalah Kata Dapat Bala | Tersalah Ungkit Dapat Penyakit

(Pantas Tercantas.
 Lambat Terhambat)

ILHAM MINDA 84
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
ESTETIKA RASA ETIKA KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)

31
Jatuh jangan ditimpa tangga dan lum-
puh jangan ditimpa bala.


32
Susah jangan meminta-minta dan me-
wah jangan berpura-pura.

33
Ada kuasa boleh memaksa dan ada
hak boleh mendesak.

34
Bersendirian hilang pendirian dan ke-
seorangan hilang pegangan.

35
Jika lambat jangan terhambat dan jika 
pantas jangan tercantas
.


36
Berangan-angan hilang pegangan dan
berpura-pura hilang punca.

37
Yg menolong tak menyombong dan yg
membantu tak mengampu.


38
Biar susah jangan bermasalah dan bi-
ar malang jangan berhutang.

39
Tersalah kata dapat bala dan tersalah
ungkit dapat penyakit
.


40
Bising tak boleh bersaing dan pera-
san tak boleh berkawan
 
Aram 84(d)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a comment