Sunday 12 January 2014

Janji Tak Terbukti | Azam Tak Tergenggam

(Seronok Moyok.
Mabuk Nyanyuk)

ILHAM MINDA 87
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
DAMBAAN RASA DAKWAAN KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)


21
Terlintang jangan menadah dan ter-
lentang jangan menyerah.

22
Cakap angin orang tak yakin dan ca-
kap besar orang tak gemar.


23
  Terlepas dunia jadi luas tetapi ter- 
pencil dunia jadi kecil.

24
Selisih pendapat mengumpat  dan
selisih faham mengecam.


25
Hampa buang isi tinggal dn kece-
wa hilang hati cekal.

26
Tak berilmu jadi dungu dan tak
beramal jadi bebal.

   
27
Terlalu seronok jadi moyok dan
selalu mabuk jadi nyanyuk.

28
Jika janji tak terbukti maka azam
tak tergenggam
.


29
Idah memberi faedah dan hak
menjadi mustahak.

30
Tak ambil pusing terasing dan
tak ambil endah terpisah.

 Aram 87(c)
Teratak Seriterai


No comments:

Post a Comment