Thursday 2 January 2014

Glamour Gives You Advantage | Honour Gives You Privilege

(Lebih Pencarian.
Boleh Pemberian) 
 
Thu 2/1/2014
5.24 post meridiem


Baby Ameera

Sometimes
glamour gives you
advantage

and honour gives you
privilege
.
So do not misuse
your advantage
and do not abuse
your privilege.


Kelebihan itu
pencarian
dan kebolehan itu
pemberian
 
Arambayu 101
Teratak SeriterataiNo comments:

Post a Comment