Monday 16 December 2013

Makin Merbahaya Ancaman | Makin Berharga Pengalaman

(Akal Modal.
Amal Bekal)
ILHAM MINDA 77
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
DAMBAAN RASA DAKWAAN KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)

41
Makin sukar makin sabar dan makin
susah makin tabah.

42
Takkan gagal selagi cekal dan tak-
kan kalah selagi tabah.

43
Percaya baik bersedia tetapi curi-
ga baik berwaspada.

44
Jika berilmu jadi rujukan tp jika me-
nipu jadi kutukan

45
Mulakan dengan niat dan kerja-
kan dengan minat.


46
Berusaha dengan semangat dan
berjaya dengan matlamat.

47
Leka jika tak berminat dan sesia
jika tak bermatlamat.

48
Akal modal untuk laba dan amal
bekal untuk pahala
.

49
 Kian merbahaya ancaman maka 
kian berharga pengalaman
.


50
Menipu takkan menang dan me-
ngampu takkan senang.


 


Aram 77(e)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment