Monday 16 December 2013

Kerana Maklumat Saling Taat | Kerana Rahsia Saling Setia

(Pahit Diungkit.
Masam Dikecam) 

 ILHAM MINDA 77
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
DAMBAAN RASA DAKWAAN KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)

51
 Baik mengakuri kekalahan dan baik 
mensyukuri kesusahan.


52
Lari takutkan kesukaran dan bersem-
 bunyi takutkan kebenaran.

53
Kesabaran datang jika susah dan ke-
benaran datang jika salah.

54
Terdedah terpaksa menadah dan ber-
sembunyi sentiasa menyepi.

55
Menuding kerana perbezaan dan ber-
ganding kerana persamaan.


56
Kerana rahsia saling setia dan kera-
na maklumat saling taat
.

57
 Pahit diungkit, tawar diwarwar dan 
masam dikecam.


58
Mencari bekalkan nasihat dan me-
nanti bekalkan semangat.

49
Yang muda cepat mencabar dan
yang tua cepat bersabar.

 
60
Yang muda cari keramaian dan
yang tua cari kedamaian.
 

 
Aram 77(f)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment