Saturday, 21 December 2013

Makin Menabung Makin Untung | Makin Berjudi Makin Rugi

(Sebuk Dikutuk.
 Kacau Dihalau)

ILHAM MINDA 79
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
DUGAAN RASA DERAAN KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)

51
Baik buat jika berminat dan baik da-
pat jika bermatlamat.


52
Yang sibuk tak berehat tetapi yang
sebuk tak berbuat.

53
Langkah mengikut maklumat dan
arah mengikut matlamat.


54
Dibaca mendapat maklumat dan di-
usaha mencapai matlamat.

55
Menjadi biasa jika selesa tetapi men-
jadi runsing jika asing.


56
 Makin menabung makin untung tetapi 
makin berjudi makin rugi
.

57
Jika buat sebuk kena kutuk dan jika
  buat kacau kena halau
.


58
Bertanding biar berdaya saing dan
mereka biar berdaya cipta.

59
Berjalan mencari beban dan men-
jelajah mencari masalah.


60
 Anak mengikut yang disebut dan 
 merujuk yang ditunjuk. 
 
Aram 79(f)
Teratak Seriterai


No comments:

Post a comment