Friday 19 July 2013

Tipu Tanpa Restu | Ingkar Tanpa Iktibar

(Berkata Berdusta.
Berbuat Mengelat)
 
(194)
‘Pendusta’
Bicara Tok Ngah
7 Ogos 2011
10.28 pagi

 
ARAM

Orang yang menipu itu tidak akan mendapat 
restu
manakala orang yang ingkar tidak akan
mendapat iktibar
. Apabila berkata mereka ber-
dusta
dan apabila berbuat mereka mengelat.
Mereka angkuh dan tidak patuh. Mereka ing-
kar dan tidak sedar.

 
Ingatlah, orang yang berdusta itu hidupnya sen-
tiasa tercela dan orang yang ingkar itu hidupnya
sentiasa tercalar. Hati mereka semakin gelisah
tanpa hidayah dan mulut mereka semakin bu-
suk tanpa petunjuk. Mereka terus berhanyut-ha-
nyut tanpa dahan untuk berpaut dan mereka te-
rus terapung-apung tiada tali untuk bergantung.


Sesungguhnya
Allah tidak memimpi
orang-orang yang pendusta
dan sangat inkar.
(Az Zumar: 3)

 


 
Arambayu 194
Teratak Seriteratai


No comments:

Post a Comment