Saturday, 20 July 2013

Terjamin Kata | Terjalin Rasa

(Berkarang kata.
Berkalang rasa) 

(III)

Jika berkasar kata
maka berkobar rasa
Jika berjenaka kata
maka berjangka rasa
 Jika berjudi kata 
maka berjoli rasa.
Jika terjamin kata
maka terjalin rasa
.

Jika berjejak kata
usah berjarak rasa.
Jika berjiran kata
usah berjauhan rasa.


Jika berkarang kata
biar berkalang rasa
.
Jika berkesan kata
biar berkenan rasa.
Jika berkias kata
biar berkeras rasa.
Jika berkawal kata
biar berkenal rasa.


 


 
Ilham Aram 197
20 Julai 2013
11.40 pagi


No comments:

Post a Comment