Tuesday 18 June 2013

Hiasan Pada Rasa | Kiasan Pada Kata

(Hanyutan rasa.
Hasutan kata) 
 
(III)

Galakan pada rasa
ganjakan pada kata.
Gambaran pada rasa
ganjaran pada kata.
Garapan pada rasa
gubahan pada kata.
Getaran pada rasa
gegaran pada kata.
Goresan pada rasa
garisan pada kata.

 Hamparan pada rasa
hantaran pada kata.
Hambatan pada rasa.
himpitan pada kata

Hanyutan pada rasa 
hasutan pada kata
.
Halaman pada rasa
haluan pada kata.

Hiasan pada rasa
kiasan pada kata
.

 
 

 
 Ilham Aram 187 
18 Jun 2013
7.05 malam

No comments:

Post a Comment