Tuesday 16 April 2013

Tanpa Adab Biadab | Tanpa Adat Bangsat

(Budi itu peribadi.
Bahasa itu bangsa)
 

LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)


ILHAM MINDA 39
MEMBURU RASA MERAYU KATA
 (Short saying drawn from long experience)

11

Yang beribadat
kerjanya menjadi  berkat tetapi yang ber-
amal kerjanya menjadi bekal.

12

Budi bahasa
itu peribadi bangsa kerana budi itu peri-
badi dan bahasa itu bangsa.


13

Adat budaya darjat
bangsa. Tanpa adat hilang darjat dan 
tanpa budaya hilang bangsa.

14

Tiada adab
anak menjadi biadab
dan tiada adat
anak menjadi bangsat
.

15

Nasihat itu
ibadat. Kalau dibuat dapat tetapi ka-
lau ditinggal kesal. 


 
Aram 40(c)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment