Thursday, 25 April 2013

Menggerak Misi | Mencipta Visi

(Dibiar mencabar.
Ditatang menentang)
 

LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)
 
ILHAM MINDA 40
MENAMBAT RASA MEMIKAT KATA
 (Short saying drawn from long experience)

36

Bukan merangka
motivasi untuk menggerak misi tetapi meng-
gerak misi untuk mencipta visi.

37

Jika selalu ditantang
besar nanti menentang dan jka selalu dibi-
iar besar nanti mencabar.


38

Hanya mengelak
tetapi tidak bertindak dan hanya bertahan
tetapi tidak melawan.

39

Yang takut hanya
melutut jika diugut tetapi yang berani sen-
tiasa menanti jika diuji.


40

Apabila masa kecil
 degil maka pabila besar menjadi jahil dan 
apabila tua menjadi terpencil.


 Aram 40(h)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment