Tuesday 9 April 2013

Berusia Dengan Idea | Bertenaga Dengan Usaha

(Berusia jadi tua.
Beridea jadi ketua)
 

LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom) 

ILHAM MINDA 39
MEMBURU RASA MERAYU KATA
 (Short saying drawn from long experience)

46
Belum bermula baik
bersedia, belum berbuat baik bermuafakat 
dan belum menjadi baik meneliti. 

47

Tiap waktu memburu,
tiap masa memaksa, tiap saat menggugat
dan setiap jam mengancam.


48

Tua bukan kerana
usia tetapi ideanya dan muda bukan kerana
tenaga tetapi usahanya.

49

Jika tua kerana
usianya dia orang tua tetapi jika tua kera-
na ideanya dia seorang ketua.

50

Kalau yang tuanya
sentiasa memberi nasihat maka yang mu-
da sentiasa memberi khidmat. 


 


 
Aram 39(j)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment