Sunday 3 February 2013

Dapat Bala Dicerca | Dapat Tulah Disumpah

(Sedikit mengungkit.
Kurang membangkang)


   
(II)

Apabila dapat sedikit
ramai yang mengungkit.
Apabila dapat kurang
ramai yang membangkang
Apabila dapat susah
ramai yang membantah.
Apabila dapat masalah
ramai yang menyanggah.
Apabila dapat musibah
ramai yang berubah.

Apabila dapat rugi
ramai yang bersembunyi.
Apabila dapat buntung
ramai yang berselindung.
Apabila dapat malang.
ramai yang menghilang.
Apabila dapat bala
ramai yang mencerca
.
Apabila dapat tulah
ramai yang menyumpah
.
Ilham Aram 135
3 Februari 2013
2.30 petang

No comments:

Post a Comment