Thursday 17 January 2013

Treasure Our Health | Measure Our Wealth

(Harta tak bahagia.
Kuasa tak setia)


 
 

Mon 12/3/2012
10.45 past meridiem
Baby Arissa

Treasure cannot
buy your future
and wealth cannot
buy your health.
Let’s treasure
our health

and let’s measure
our wealth
.


Harta tidak boleh
membeli kebahgiaan
dan kuasa tidak boleh
membeli kesetiaan.

 
Aram 208
Teratak Seriteratai


No comments:

Post a Comment