Wednesday 2 January 2013

Saksi Sebelum Sangsi | Sangsi Sebelum Kongsi

(Terang dan bincang.
Bincang dan rancang)


   (I)

Baik berhujah dahulu
sebelum didedah
dan baik didedah dahulu
sebelum membantah.
Baik disaksi dahulu
sebelum bersangsi

dan baik bersangsi dahulu
sebelum berkongsi
.
Baik diterang dahulu
sebelum berbincang
dan baik berbincang dahulu
sebelum merancang.

Baik dicatat dahulu
 sebelum berbuat 
Dan baik berbuat dahulu
sebelum mendapat.
Baik digaris dahulu
sebelum ditulis
dan baik ditulis dahulu
sebelum dilukis.
Baik dipanggil dahulu
sebelum ditampil
Dan baik ditampil dahulu
sebelum ditakwil. 
Ilham Aram 120
2 Januari 2013
6.20 petang

No comments:

Post a Comment