Tuesday, 11 September 2012

Simpati Itu Sedekah | Janji Itu Rasuah

(Seia tak sekata
Serasi tak sehati)


LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)


 ILHAM MINDA 27
BERTAUT RASA BERSAHUT KATA
(Short saying drawn from long experience)


6

Jangan sekali-kali percaya sebelum
mencuba dan jangan sekali-kali yakin se-
belum bermain.

7

Sesungguhnya simpati itu mengham-
piri sedekah tetapi janji itu mengahampi-
ri rasuah
.

8

Kita serupa tetapi tidak sejiwa, kita
serasi tetapi tidak sehati dan kita seia te-
tapi tidak sekata
.

9

Suara itu hanya hiasan kepada ba-
hasa manakala kata-kata itu hanya kia-
san kepada makna.

10

Mereka saling berkongsi apabila
susah tetapi mereka saling berdengki
apabila mewah.

 
Aram 27(b)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment