Tuesday 11 September 2012

Rezeki Bersekali | Malang Berulang

(Sokong dikongkong
Tolong dilelong)
 
 
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)


ILHAM MINDA 27
BERTAUT RASA BERSAHUT KATA
(Short saying drawn from long experience)


11

Apabila selalu disokong kita akan
dikongkong dan apabila selalu ditolong ki-
ta akan dilelong
.

12

Yang kaya lebih mementingkan per-
bezaan manakala yang papa lebih memen-
tingkan persamaan

13

Semakin banyak persamaan semakin
bersatu tetapi semakin banyak perbezaan
semakin berseteru.

14

Kalau untung bergantung maka rugi
bertali dan kalau rezeki bersekali maka ma-
lang berulang
.

15

Jika rugi baik diatasi maka malang
 baik dihalang dan jika rezeki baik dicari
maka untung baik dihitung.
 
 
Aram 27(c)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment