Thursday, 30 August 2012

Mahu Biar Minat | Mampu Baik Buat

(Menyanggah kalah
Membalas tewas)

  
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)


 ILHAM MINDA 24
BERHIAS RASA BERKIAS KATA
(Short saying drawn from long experience)


11

Anak-anak hendaklah diajar
menjadi pintar dan hendaklah dididik
menjadi cerdik

12

Kalau tahu biar beringat, kalau
mahu biar berminat dan kalau mam-
pu biar berbuat
.

13

Dicuba kalau bersedia, diterus
kalau lulus, dicapai kalau sampai dan
dimanfaat kalau dapat.

14

Habis apabila laris, selesai apabi-
la langsai, sudah apabila mudah dan
tamat apabila cermat.

10

Alang-alang menyanggah biar
dia kalah dan alang-alang membalas
biar dia tewas
.


Aram 24(c)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment