Thursday 30 August 2012

Jujur Tak Terhulur | Ikhlas Tak Terbalas

(Hidup bergolok bergadai
Mati bercerminkan bangkai)

 
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)

 
 ILHAM MINDA 24
BERHIAS RASA BERKIAS KATA
(Short saying drawn from long experience)

6

Kita tidak gopoh tetapi
hanya cemas dan kita tidak bodoh
tetapi hanya malas.

7

Kita hanya ada rupa tetapi tidak
menawan dan kita hanya ada tenaga
tetapi tidak melawan.

8

Apabila hidupnya sentiasa bergo-
lok bergadai maka matinya terpaksa
 bercerminkan bangkai.

9

Kita perolehi tetapi orang lain dapat
 rahmatnya dan kita miliki tetapi yang lain
dapat nikmatnya.

10

Yang jujur itu tidak terhulur, yang
ikhlas itu tidak terbalas dan yang tulus
itu tidak tertebus.


Aram 24(b)
Teratak Seriterai


No comments:

Post a Comment