Sunday, 25 January 2015

170D: Adat Berjiran Tolong-Menolong | Adat Berkawan Sokong-Menyokong(Cemas Pantas.
Tenang Lapang)26/3/2014 
Shinjuku Gyoen National Garden 
is a large park with an eminent garden 
in Shinjuku and Shibuya, Tokyo, Japan.
It was originally a residence of the Naito
family in the Edo period. 


(rindu berulang)
ILHAM MINDA 170
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
BERCURANG RASA BERCABANG KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)


31
Yang tenang tidak merasa bimbang dan
yang sabar tidak merasa gusar.


32
Usah menuduh jika tak berpengaruh dan
usah mendakwa jika tak berwibawa.

33
Adat berjiran tolong menolong dan adat 
berkawan sokong-menyokong
.


34 
Tiada keupayaan tiada kepercayaan dan
tiada jaminan tiada keyakinan.

35
Biar tewas tetapi jangan hilang waras dan
biar gagal tetapi jangan hilang akal.

36
Kalau tak mampu jangan bersetuju dan
kalau tak larat jangan berbuat.

37
Makin lama berbual makin larut dan ma-
makin lama berkhayal makin hanyut.

38
Masa tak bertambah dan tak berhenti te-
tapi usia bertambah dan berhenti.

39
Jika cemas masa menjadi pantas tetapi
jika tenang masa menjadi lapang.


40
Baik buat tak tahu jika orang kata dan ba-
ik buat tak setuju jika orang paksa.
 
 
26/3/2014
The garden, which is 58.3 hectares    
in area with a circumference of 3.5 km, 
blends three distinct styles: a French Formal 
and English Landscape in the north and to 
the south a Japanese traditional. A traditional 
Japanese tea house can be found 
within the gardens.   


(mimpi terbayang)   Shinjuku Gyoen 
is home to a large number of cherry trees
of more than a dozen different varieties.
From late March to early April, more than
400 somei yoshino trees blossom around 
the English garden turning the lawns into
one of Tokyo's most popular and pleasant
hanami spots.
Aram 170(d)
Teratak Seriteratai

No comments:

Post a Comment