Tuesday, 2 September 2014

Kebaikan Membawa Kebenaran | Kejelikan Membawa Kemungkaran

(Ilmu Patuh.
Nafsu Angkuh)24/3/2014
Black egg
of Owakudani valley

semarak rindu
 

ILHAM MINDA 136
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
RAKUMAN RASA RAKAMAN KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)

31
Jika kebenaran sentiasa berbunyi maka ke-
mungkaran terpaksa bersembunyi.

32
Yang dikuasai ilmu menjadi patuh tetapi yang 
dikuasai nafsu menjadi angkuh.

33
Dapat sedikit jangan mengungkit dan da-
pat kurang jangan menentang.

34
Jika di peringkat awal disangkal maka di-
peringkat akhir tersingkir.

35
Yang lebih bersedia itu berjaya tetapi yang
masih berleka itu kecewa.


36
Kalau terlihat mudah teringat dan kalau ter-
 pandang mudah terkenang. 
   
37
Jika tangan menghulur hati akur tetapi jika
 tangan mencabar hati ingkar.


38
Kebaikan membawa kebenaran tetapi keje-
likan membawa kemungkaran
.

39
Yang dibaca itu hanya berita semalam dan
yang dibicara itu hanya cerita silam.

40
Bicara pemimpin cuma ulangan dan ceri-
 ta penjamin cuma dendangan.
 24/3/2014 Owakudami Valley
'The Death Valley'
Mountain Town of Hakone
 selambak mimpi

 
Aram 136(d)
Teratak Seriteratai

No comments:

Post a Comment