Sunday, 6 July 2014

Makin Serasi Makin Sayang | Makin Sangsi Makin Renggang

(Lupa Ingatan.
Lupa Daratan)


nukilan rindu


ILHAM MINDA 127
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
MAKANAN RASA MANISAN KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)
11
Pencetus kena mengurus manakala pe-
nyebab kena bertanggungjawab.


12
Jangan bermula selagi tak bersedia dan
jangan mencuba selagi tak percaya.

13
Jangan mendesak jika tak hendak dan
jangan memaksa jika tak rela.


14
Makin serasi makin sayang tetapi makin
sangsi makin renggang.

15
 Mendesak biar mengikut landasan dan 
bertindak biar mengikut batasan.


16
Usah dengki jika orang lain senang dan
usah benci jika orang lain menang.
   
17
Tersalah urus mendapat rugi dan tersa-
lah lulus mendapat benci.


18
Yang sabar tidak akan menyanggah dan
yang benar tidak akan mengalah.

19
Yang lupa daratan itu melampau dan yang
 lupa ingatan itu angau
 
10
Salah bincang bicara melalut dan salah
 rancang kerja kalangkabut.
 
 
 28/3/13 Love Island Guangzhoa 
ramalan mimpi
 
 
Aram 125(b)
Teratak Seriteratai


No comments:

Post a Comment