Tuesday, 3 December 2013

Mata Melihat Terpedaya | Hati Menyaksi Bersangsi

(Buat Mudah.
Dapat Payah)

ILHAM MINDA 71
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
CABARAN RASA CAGARAN KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)
1
Lelah alasan orang malas dan lemah
alasan orang tewas.


2
 Tanpa bercita-cita khayalan dan tan- 
pa beria-ia kegagalan.

3
Menghulur tangan ikhlas tetapi me-
ngudur tangan waswas.


4
Terangkat tangan tewas dan terikat
tangan ganas.

5
Bercita-cita itu berusaha tetapi ber-
cinta-cinta itu bersenda.


6
Cekap jika lengkap dan bijaksana
jika sempurna.

7
Buat mudah dapat payah dan da-
pat mudah berkat payah.

8
Mata melihat terpedaya dan hati
menyaksi bersangsi
.

9
Mendengar selalu terpedaya teta-
pi diikhtiar baru percaya.

   
10
Mengutuk tiada petunjuk dan me-
nyumpah tiada hidayah.
Aram 71(a)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a comment