Monday 25 November 2013

Kurang Ajar Jika Dibantah | Kurang Sabar Jika Dimarah

(Berumur Tunduk.
Bersyukur Tawaduk)


 
ILHAM MINDA 66
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
BAWAAN RASA BELAAN KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)
 

51
Berumur makin tunduk dan bersyu-
 kur makin tawaduk

 

52
Berusaha untuk dunia dan beriba-
dat untuk akhirat.

53
Kian yakin kian rajin tetapi kian
waswas kian malas.


54
Bersatu saling percaya tetapi ber-
 seteru saling perdaya. 

55
Kian kaya kian lupa tetapi kian mis-
kin kian yakin.


56
Kian mewah kian lemah tetapi ki-
an susah kian tabah.

57
Marah tak sudah-sudah dan ben-
ci tak henti-henti.


58
Datang dirai hilang dicari dan da-
tang disambut hilang diturut.

59
Kurang ajar jika dibantah dan hi-
lang sabar jika dimarah
.

   
60
Tiap perkatan tersimpan dan ti-.
ap ayat tersurat. 
Aram 67(f)
Teratak Seriteratai

No comments:

Post a Comment