Monday 11 November 2013

Korban Kerana Kebenaran | Lawan Kerana Kemungkaran

(Mistri Sangsi.
Mustahil Musykil)

ILHAM MINDA 63
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
AJUAN RASA ALUAN KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)

41
Dengan semangat ikut berjuang dan de-
ngan matlamat rebut peluang.

32
Tegas dengan keyakinan tetapi waswas
dengan kemungkinan.

43
Berkorban kerana kebenaran dan me-
lawan kerana kemungkaran
.


44
Menang kerana kebenaran tetapi ke-
cundang kerana kemungkaran.

45
Baik dipuji dan taat dipilih tetapai je-
 lik dikeji dan jahat disisih. 


46
Percaya pada yang setia dan hormat
pada yang taat.

47
 Jika mudah kerja disia-sia tetapi jika 
payah kerja beria-ia.


48
Yang mistri jadi sangsi dan yang
mustahil jadi musykil.

39
Yang terpengaruh dituduh dan yang
bersubahat terlibat.

   
50
Berpengaruh kian berkuasa dan 
berkuasa kian berharta.
 
Aram 62(e)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment