Wednesday, 9 October 2013

Tembusi Iron Curtain | Terokai New Frontier

(Penerokaan Teknolgi.
Kebebasan Mencipta)

MUKADIMAH
(Kata Aluan Panduan Tugas)

Bismillahir rahmanir rahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh


Slogan 2001
(Kecemerlangan Melalui Persaingan)

 
Berjihadlah di jalan-Nya supaya kamu 
mendapat keberuntungan.
(Al Maidah: 35)

Bersyukur dalam bertafakur, atas hidayah dan inayah-Nya kerana disediakan ruang dan diberikan peluang untuk melancarkan edu-jihad bagi menghadapai cabaran millennium dan perubahan abad kedua puluh satu. Justeru bersedialah dengan pemikiran optimistic dan tindakan realistic untuk menghadapi perubahan yang drastik, kerana a new millennium requires a new paradigm of thought.

Anjakan 1998 untuk Lonjakan 2000 dan 
Ruang 2000 untuk Peluang 2001

Dalam memenuhi tuntutan Bestari dan mengisi perubahan 2001, kita terpaksa menyusuri masa silam untuk menapak masa kini dan menjejaki masa depan demi mencari kebijaksanaan (wisdom of thought) dan kebestarian (freedom of action), untuk menembusi iron curtain dan meneroka new frontier.

Dan barangsiapa diberi kebijaksanaan, 
maka telah diberi kebajikan yang banyak.
(Al Baqarah: 269)

Sesungguhnya paradigm of thought berubah kerana sentuhan dan cetusan daripada rethinking dan reengineering pada system pengurusan Matang Bestari. Bukan sahaja memurnikan konsep pendidikan Bestari tetapi mengubah paradigma profesion dan amalan pengurusan, kerana IT (siratan iman dan takwa), bukan satu perlumbaan intellectual tetapi penerokaan teknologi dan kebebasan mencipta. Demikian misi Matang Bestari untuk merealisasikan matlamat melalui the art of making technology information operationalized through intellectual strategy, yang terkawal dan terancang. Hanya dengan harapan dan doa, agar akhirnya kita dapat memetakan Matang Bestari dalam lingkungan lokaliti Bestari dan mencartakan ke dalam golongan elit Bestari. Insya Allah.

Bersiap sedialah kamu dan majulah
 berkumpulan atau majulan bersama-sama.
(An Nisa’: 71)

 
ARAM 31
(ABDUL RASHID BIN ABDUL MAJID)
Sekolah Menegah Kebangsaan Matang
21700 Kuala Berang, Hulu Terengganu
Terengganu

No comments:

Post a comment