Tuesday, 3 September 2013

Today's Learner | Tomorrow's Leader

(Berakar National.
Berakal Rasional)


  

 
MUKADIMAH
Februari 1999
(Mesyuarat Guru Tingkatan)

Bismillahir rahmanir rahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh


Slogan 1999
(Pengurusan Melalui Objektif)

Sebagai pengamal profesion keguruan dan pengurus kurikulum Bestari, kita perlu mantapkan SOLAT ( Style Of Learning And Thinking), iaitu learnt to think and think to learn, untuk membawa perubahan Bestari. Perubahan adalah sebahagian daripada  law of nature, yang tak boleh dihalang tetapi boleh dimanfaatkan melalui change management, iaitu strategic planning yang lebih berfokas kepada perubahan strategik secara dalaman.

 Allah tidak merubah sesuatu
 kaum kecuali mereka merubah keadaan 
yang ada pada diri mereka sendiri.
(Ar Ra’d: 11)

Justeru pengisian Bestari memerlukan perubahan yang terancang dan perkembangan yang seimbang yang future-oriented. Change and development ini adalah sebagai transformasi pendidikan yang mengikut roadmap (panduan dan arahan) to the future, untuk melahirkan pewaris yang berakar rasional (bersahsiah) dan pemimpin yang berakal rasional (berintelek), yang memiliki sahsiah berakidah, intelektual bersyahadah, dan keterampilan lahiriah. Kerana sesungguhnya mereka adalah ‘today’s learner for tomorrow’s leader’ (Aram). 

Sesungguhnya Aku hendak menjadikan 
seorang Khalifah di muka bumi.
(Al Baqarah: 30)

Inilah suratan pendidikan yang menjadi mandat khalifah sebagai amanah profession untuk kesinambungan anbiya. Hanya pendidikan Bestari satu-satunya wadah dan kaedah untuk memenuhi dan mengisi edu-jihad bagi memertabatkan anak wawasan dan warisan kepimpinan akan datang.

 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaian amanah kepada yang 
berhak menerimanya
(An Nisa’: 58)


Dan Dialah yang menjadikan kamu 
penguasa-penguasa di bumi ini dan 
Dia meninggikan sebahagian kamu atas
sebahagian lain beberapa darjat.
(Al An’am: 165)ARAM
(ABDUL RASHID BIN ABDUL MAJID)
Sekolah Menegah Kebangsaan Matang
21700 Kuala Berang, Hulu Terengganu
Terengganu


No comments:

Post a comment