Wednesday 21 August 2013

Go Against Reality | Do Without Reality

(Tinggi Didaki.
Luas Direntas)


  

 
MUKADIMAH
Februari 1999
(Mesyuarat Kurikulum)
 

Bismillahir rahmanir rahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

 
5 idea untuk 5 pernyataan
5 cara untuk 5 fikiran
5 agenda untuk 5 tindakan

 
 Saya cuba highlightkan 5 perkara melalui perkongsian pengalaman dan percambahan fikiran untuk melihat situational crisis dan knowledge gap dalam strategic planning, mission statement dan vision statement iaitu masalah/halangan, percanggahan/perselisihan dan kekeliruan/kebuntuan dari segi ‘reality dalam ideality’. Kadang-kadang kita terpaksa:


see beyond reality
go against reality
do without reality

 
Mudah-mudahan Tuhanku akan memberi petunjuk
yang lebih dekat kepada kebenaran (realiti).
(Al Kahfi: 24)


 erana yang kita hadapi kadang-kadang a paradox of reality, bertentangan dengan matlamat yang tersurat (collective) dan hasrat yang tersirat (individual). Selepas 11 tahun melalui proses pendidikan masih wujud the missing generation dalam masyarakat. Justeru kita perlu melihat pendidikan sebagai usaha untuk meneyelesaikan masalah hari ini untuk membuat keputusan masa akan datang, yesterday’s problem is tomorrow’s decision.


 For the right person at the right time and at the 
right place, to solve problem and to make decision.


Maka sebagai pengurus kurikulum kita adalah the paragon of virtue, memiliki practical wisdom, intellectual honesty dan professional commitmen, untuk menggerakkan pendidikan secara glokal dan global. Usaha itu perlu menjangkaui masa dan melangkaui tempat.


Kalau tinggi didaki
Kalau rendah dilangkah
Kalau luas direntas
Kalau sempit diselit 

Dan bahawasanya seseorang manusia itu tiada
memperolehi selain apa yang telah diusahakannya.
(Al Najm: 39)


ARAM
(ABDUL RASHID BIN ABDUL MAJID)
Sekolah Menegah Kebangsaan Matang
21700 Kuala Berang, Hulu Terengganu
Terengganu

 No comments:

Post a Comment