Sunday 25 August 2013

Dimeteri Kata | Dimimpi Rasa

(Dilalut Kata.
Dilarut Rasa)

(IV)

 
Kalau dilaris kata
maka biarlah dilukis rasa.
Kalau dilalut kata
maka biarlah dilarut rasa.
Kalau dilagak kata
maka biarlah dilasak rasa
Kalau dilepas kata
maka biarlah dilawas rasa.
Kalaua dilinkar kata
maka biarlah dilayar rasa.

 
Kalau dimadah kata
maka biarlah dimamah rasa.
Kalau dimandat kata
maka biarlah dimampat rasa.
Kalau dimentera kata
maka biarlah dimanja rasa.
Kalau dimateri kata
maka biarlah dimimpi rasa.
Kalau dimasin kata
maka biarlah dimain rasa.


  Ilham Aram 206
 25 Ogos 2013 
6.29 petang

No comments:

Post a Comment