Monday 22 July 2013

Gaya Penampilan | Daya Keterampilan

  (Gerak Rasa.
Gerak Cipta)
 
 
Januari 1998
(Mesyuarat Pengurusan)
 
Bismillahir rahmanir rahim
Assalamualaikum warahnatullahi wabarakatuh

Slogan 1998
(Penyelesaian Melalui Perubahan)
Dear Sir
Let MATANG Bestari be a valley
of wisdom and an outlet for future 
freedom. That is a freedom of wisdom,
a wonder that will creat the beauty and
the perfection of our future generation,
the truth of our dream and the
reality of our vision.
(Aram) 
Kejayaan  pengurusan  sangat  bergantung  kepada  savoir-faire  atau gaya penampilan dan daya keterampilan untuk mempengaruhi orang lain, iaitu: The art of making done through people (Marry Follet). Terdapat 10 gerak rasa dan gerak cipta yang menjadi ikatan dan kekuatan dalam komunikasi.
TITIAN BESTARI
Dimulakan dengan Bismillah
Disertakan dengan niat
Diiringi dengan senyuman
Disusuli dengan salam
Diteruskan dengan budibicara
Diselangi dengaan pujian
Disudahi dengan penghargaan
Dilanjutkan dengan ingatan
Dipanjangkan dengan harapan 
Diberkati dengan doa
(Aram)    
Orang mukmin terhadap orang mukmin yang
lainnya, tidak ubah bagaikan satu bangunan yang
yang bahagian-bahagiannya saling mengukuhkan  
(H.R. Muslim)
Komunikasi adalah satu daripada disiplin pemikiran yang mempercayai intelek menjadi  hak milik bersama. Justeru komunikasi melihat orang lain sebagai satu kumpulan yang berkongsi masalah dan bersama-sama membuat keputusan melalui musyawarah.
Bermusyawarah dengan mereka dalam
urusan itu. Kemudian apabila kamu telah
berazam maka bertawakallah kepada Allah.
(Ali 'Imran: 159) 
 
ARAM
(ABDUL RASHID BIN ABDUL MAJID)
Sekolah Menegah Kebangsaan Matang
21700 Kuala Berang, Hulu Terengganu
Terengganu Darul Iman    
 
   

No comments:

Post a Comment