Monday 29 July 2013

Berjanji Tak Berhenti | Bersumpah Tak Mengalah

(Tegahan Khianat.
Sumpahan Laknat)
 


(200)
‘Kesesatan’
Bicara Tok Ngah
13 Ogos 2011
11.39 pagi


ARAM

 
Iblis itu menghasut untuk kita mengikut dan
menjerat untuk kita bersubahat. Tegahan iblis
itu tegahan khianat dan sumpahan iblis itu
sumpahan laknat. Selagi berjanji selagi itu iblis
tidak akan berhenti
dan selagi bersumpah sela-
gi itu iblis tidak akan mengalah
.


Ingatlah, iblis itu tegar untuk memesong kita
ke jalan yang mungkar dan iblis itu laknat un-
tuk memesong kita ke jalan yang sesat. Seka-
lipun dia sudah dibalas tetapi dia bebas untuk
menyesatkan dan memudaratkan. Justeru ba-
nyakkan ibadat dan banyakkan taubat supaya
tidak tersesat dan bayakkan bersedia dan ba-
nyakkan berwaspada sepaya tidak terpedaya.

 
  
Kerana Engkau
telah menghukum saya (iblis) tersesat,
saya akan menghalangi mereka dari
jalan yang lurus

(Al A’raf: 16)

 
Arambayu 200
Teratak Seriteratai

No comments:

Post a Comment