Wednesday, 26 June 2013

Luluhan Dek Rasa | Luruhan Dek Kata

(Kilasan rasa.
Kiasan kata)(II)


Kejutan rasa
dek kalutan kata.
Keruhan kata
dek keluhan rasa.
Khayalan kata
dek kesalan kata.
Kilasan rasa
dek kiasan kata
.
Kecapan rasa
dek kucupan kata.

Landasan rasa
dek lintasan kata.
Lajakan rasa 
dek lonjakan kata.
Lamunan rasa.
dek lakonan kata
Likuan rasa
dek laluan kata.
Luluhan rasa
dek luruhan kata
.


 
  
 Ilham Aram 18
26 Jun 2013
10.40 pagi
No comments:

Post a Comment