Tuesday, 14 May 2013

Penat Dek Semangat | Dapat Dek Matlamat

(Hari ini kaji.
Akan datang rancang)

LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)


 
 
ILHAM MINDA 41
DILAMUN RASA DIALUN KATA
 (Short saying drawn from long experience)

46

Merujuk biar
kepada yang tua dan merajuk biar kepa-
da yang muda.

47

Yang lepas perlu
dikupas, hari ini perlu dikaji dan akan da-
tang perlu dirancang
.


48

Nasihat biar-
lah ingat, buat biarlah cermat dan da-
pat biarlah berkat

49

Buat sampai
penat kerana semangat dan buat sam-
pai dapat kerana matlamat.


50

Ke tepi kita
bersendiri, ke tengah kita disanggah
dan ke depan kita ditawan.

 Aram 41(j)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment