Tuesday 21 May 2013

Mara Lebih Berjaya | Undur Masih Mundur

(Bantu dapat restu.
Ampu dapat malu)
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom) 

ILHAM MINDA 42
DIHANYUT RASA DIPAUT KATA
 (Short saying drawn from long experience)


31

Pentingkan diri
akhirnya menyendiri tetapi pentingkan ra-
mai akhirnya tercapai.

32

 Terpaksa tegas 
 untuk hilangkan waswas dan terpaksa 
pantas untuk hilangkan cemas.


33

Jika bertimbang
rasa mereka bersedia dan jika bertolak
ansur mereka akur.

34

Yang suka
membantu dapat restu tetapi yang suka
 mengampu dapat malu.


35

Yang  sentiasa
mara lebih berjaya tetapi yang sentiasa
undur masih mundur.


 
Aram 42(g)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment