Monday 25 March 2013

Makbul Tak Kerana Kaul | Jadi Tak Kerana Janji

(Dengar biar ikhtiar.
Lihat biar buat)
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)

ILHAM MINDA 39
MEMBURU RASA MERAYU KATA
 (Short saying drawn from long experience)

6

Dimakbul bukan
kerana kaul
, menjadi bukan kerana janji dan
mendapat bukan kerana hajat.

7

Jangan hanya
mendengar tetapi berikhtiar dan jangan ha-
nya melihat tetapi berbuat.


8

Kalau berjanji
terpaksa memberi alasan tetapi kalau men-
jadi sentiasa memberi ulasan.


9

Laluan melalui
tujuan, tujuan melalui panduan dan pan-
duan melalui pengetahuan.

10

Gagal bukan
tertinggal tetapi cekal dan akhir bukan
tercicir tetapi takdir.


 


 
Aram 39(b)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment