Wednesday 20 February 2013

Dipinta Dah Bersedia | Disuruh Dah bersungguh

(Kata itu bermula.
Fikir itu berakhir)
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)
 


ILHAM MINDA 38
MEMBURU RASA MERAYU KATA
 (Short saying drawn from long experience)

6

Apabila masa 
mudanya tidak berusaha maka apabila ma-
 sa tuanya tidak  berharta

7

Biarkan kecekalan
mengatasi kegagalan dan biarkan ketakwaan
mengatasi kekecewaan.


8

Apa yang kita kata itu
menjadi yang bermula dan apa yang kita fikir
itu menjadi yang berakhir.

 9

Lebih baik lagi mem-
beri daripada menerima dan lebih baik lagi
bersimpati daripada menghina


10

Belum dipinta sudah
bersedia, belum diingat sudah berbuat dan
belum disuruh sudah bersungguh.


 
 


 
Aram 38(b)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment