Wednesday, 9 January 2013

Mudah Kata Diucap | Susah Makna Disingkap

(Rancangan berstrategi.
Pulangan berkualiti)LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)

ILHAM MINDA 36
MENURUT RASA MENYAMBUT KATA
 (Short saying drawn from long experience)


36

Apabila melangkah
biar berpanduan dan apabila mengarah 
biar bertujuan.

37

Apabila niat
tidak berapa pasti maka apa yang dibuat
tidak akan menjadi.


38

Apabila lebih
terperinci kita membincang strategi maka
lebih teliti kita merancang misi.

39

Begitu mudah
katanya diucap
tetapi begitu susah mak-
nanya disingkap
.


40

Jika semakin berstrategi
sesuatu rancangan maka semakin ber-
kualiti sesuatu pulangan.


Aram 36(h)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a comment