Monday 28 January 2013

Degil Buat Batil | Ingkar Buat Mungkar


(Asyik tak serik.
Khusyuk tak maksyuk)


   
(II)

Yang patuh baik buat
perkara yang disuruh.
 Yang taat baik buat
perkara yang bermanfaat.
Yang akur baik buat
perkara yang jujur
Yang cerdik baik buat
perkara yang baik.
Yang pintar baik buat
perkara yang benar.

Yang jahil jangan buat
perkara yang mustahil
Yang dengki jangan buat
perkara yang rugi.
Yang ingkar jangan buat
perkara yang mungkar
.
Yang degil jangan buat
perkara yang batil
.
Yang dendam jangan buat
perkara yang haram.
Yang jahat jangan buat
perkara yang maksiat.

 
 Ilham Aram 133
28 Januari 2013
10.25 malam

No comments:

Post a Comment