Monday, 31 December 2012

Melarat Dalam Dakwah | Tersesat Dalam Ibadah


(Menunduk kian tawaduk.
Mendongak kian bongkak)


LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom) 
ILHAM MINDA 36
MENURUT RASA MENYAMBUT KATA
(Short saying drawn from long experience)

1

Yang sentiasa
taat ketika melarat akan sentiasa menda-
pat rahmat ketika ibadat.

2

Orang yang
sentiasa ingat ketika tenat akan menda-
pat berkat ketika sihat.


3

Yang taat makin me-
nunduk makin tawaduk tetapi yang sesat
 makin mendongak makin bongkak. 

4

Lebih baik
melarat dalam berdakwah daripada terse-
sat dalam beribadah.


5

Kita memerlukan
kawan untuk berunding dan kita memer-
lukan lawan untuk bersaing.


Aram 36(a)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a comment