Sunday, 30 December 2012

Bersabar Dapat Ikhtiar | Berbalah Dapat Susah

(Bersungguh selesai.
Bertangguh terbengkalai)LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)
ILHAM MINDA 35
MELARIK RASA MELIRIK KATA
 (Short saying drawn from long experience)


51

Nasihat itu ibadat,
apabila dibuat menjadi berkat dan apabila
dapat menjadi nikmat

52

Manusia semakin
muda semakin menyanggah tetapi sema-
kin tua semakin mengalah.


53

Saling bersabar
mendapat ikhtiar tetapi saling berbalah
mendapat susah.


54

Kalau muda menjadi 
tua berpada-pada tetapi kalau tua men-
jadi muda mengada-ada.

   
55

Buat bersungguh-
sungguh kerja selesai tetapi buat bertang
guh-tangguh kerja terbengkalai.

 


 Aram 35(k)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a comment