Tuesday 30 October 2012

Timbang Biar Terang | Sukat Biar Tepat

(Adil itu dalil. 
Benar itu wajar)


           
(80)
‘Timbangan’
Bicara Tok Ngah
31 Oktober 2010
2.10 petang

ARAM

Keadilan itu berdiri
di atas pendalilan
dan kebenaraan itu berdiri
di atas kewajaran.
Justeru yang kita timbang
biar terang,
yang kita timbal
biar tekal,
yang kita ukur
biar jujur
dan yang kita sukat
biar tepat.

 

 
Dan tegaklah
timbangan dengan adil
dan jangan kamu
mengurangkan neraca itu.
(Ar Rahman: 9) 
Arambayu 80
Teratak Seriteratai

No comments:

Post a Comment