Tuesday, 4 September 2012

Takut Jangan Melutut | Lemah Jangan Menyembah

(Yang leka
masa depan sesia)


 
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)

 ILHAM MINDA 26

BERULAS RASA BERALAS KATA
 (Short saying drawn from long experience)

6

Kalau marah jangan sampai
hilang maruah dan kalau benci jangan sam-
pai hilang identity

7

Orang yang sentiasa peka masa
depannya ceria tetapi orang yang sentiasa
leka masa depannya sesia.

8

Penat itu mengingatkan kita ke-
pada rehat manakala tenat itu mengingat-
kan kita kepada sihat.
 
9

Kalau rasa takut jangan sekali-kali
melutut dan kalau jiwa lemah jangan sekali-
kali menyembah.

10

Apa yang tinggal akan menjadi re-
nungan manakala apa yang kekal akan
menjadi sanjungan.
 
  
Aram 26(b)
Teratak Seriterai


No comments:

Post a Comment