Sunday 16 September 2012

Menagih Tersisih | Menentang Terbuang

( Lelah itu payah
Sudah itu mudah)


 
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)


ILHAM MINDA 27
BERTAUT RASA BERSAHUT KATA
(Short saying drawn from long experience)

41

Yang sudah itu mudah tetapi yang
lelah itu payah dan yang gagah itu tabah te-
tapi yang lemah itu kalah


42

Yang disayang itu rupanya senti-
asa terbayang dan yang dihormat itu jasa-
nya sentiasa teringat

43

Yang sentiasa bersyukur jiwanya
makin luhur tetapi yang sentiasa meng-
ungkit jiwanya makin sakit.


44

Apabila sibuk masa semakin
suntuk tetapi apabila lapang masa se-
makin terbuang

45

Yang sentiasa menagih akhir-
nya tersisih dan  yang sentiasa menen-
tang akhirnya terbuang.


Aram 27(i)
Teratak SeriteraiNo comments:

Post a Comment