Sunday, 2 September 2012

Bijak Saling Bertekak | Bodoh Saling Bergocoh

(Dibiar terbongkar
Dilepas terjejas)
 
 
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)
 
 
 
ILHAM MINDA 25
BERADUN RASA BERALUN KATA
(Short saying drawn from long experience)


16

Kalau dibiar ia terbongkar dan ka-
lau dilepas ia terjejas tetapi kalau diku-
rung ia terbendung.

17

Jangan sekali-kali percaya jika bu-
at suka-suka dan jangan sekali-kali ya-
kin jika buat main-main.

18

Kalau tidak suka jangan sekali-kali
mengata dan kalau tidak dapat jangan
sekali-kali mengumpat.

19

Yang bijak saling bertekak, yang
bodoh saling bergocoh dan yang jahat
saling berkhianat.

20

Lebih baik melirik daripada ber-
bisik dan lebih baik merisik daripada
mengusik.

 

 Aram 25(d)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment