Wednesday, 22 August 2012

Tersisih kerana lebih | Terabai kerana ramai

‘Niat dapat Nikmat’

 
 
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)


  

ILHAM MINDA 21

BERUBAH RASA BERCAMBAH KATA

 (Short saying drawn from long experience)


 

1.
Tersisih kerana  lebih,  terbuang kerana

kurang, terabai kerana ramai dan terse-

pit kerana sedikit
2.
Mereka yang  tidak  sesuai saling perti-

kai  dan  mereka  yang tidak  serasi sa-

ling membenci.
3.
Orang yang gagal  jangan terlalu kesal

manakala  orang yang berjaya  jangan

terlalu bangga.
4.
Jika berkerja dengan niat dapat nikmat

tetapi  jika kerja dengan semangat  da

pat penat.
5.
Apabila malu  jangan  sekali-kali  mem-

bisu  dan apabila mahu  jangan sekali-

kali merayu.

Aram 21/5(a)
Teratak Seriterai


No comments:

Post a Comment