Monday, 27 August 2012

Patuh Tetapi Angkuh | Setia Tetapi Kecewa

 (Salah didik
anak jadi onak)
 

Paksaan
dalam didikan
hanya melahirkan
anak-anak
yang patuh
tetapi angkuh,
yang setia
tetapi kecewa
dan yang taat
tetapi khianat
 


Ilham Aram 12
28 Ogos 2012
11.40 malam 


No comments:

Post a Comment