Saturday, 25 August 2012

Mungkar Menyelar | Kejam Berdendam          Yang kejam
  hidup terancam  
    

(19)
‘Kemungkaran’
Bicara Tok Ngah
21 Ogos 2010
12.54 tengah hari

ARAM
Jangan berbuat mungkar nanti orang menyelar dan jangan berbuat kejam nanti orang berdendam. Sesung-guhnya orang yang mungkar itu hi-dupnya terlantar dan orang yang kejam itu hidup- nya terancam.
 
 
Dan Allah
melarang daripada
melakukan kekejaman
dan kemungkaran.
(An Nahl: 90)

Arambayu 19
Teratak Seriteratai


No comments:

Post a Comment