Thursday 2 August 2012

Mula Bersedia | Akhir Berfikir

LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)
  
 
 ILHAM MINDA 8

SEANDAI RASA SERTANGKAI KATA

(Short saying drawn from long experience)

11.
Kalau gagal   mengatasi  cabaran   pada

permulaan maka kita telah gagal se- belum persediaan.
12.
Yang   memanjangkan  masa  untuk me-

rancang akan memendekkan masa un-  tuk berjaya.
13.
Pengalaman  tidak  akan  sempurna  jika

hanya mengalami kejayaan tetapi tidak kegagalan.
14.
Kta perlu bertanya jika jawapan yang di-

perlukan itu penting untuk tindakan selanjutnya.
15.
Yang   tidak  mencari  kebijaksanaan se-

masa muda akan memikul kebodohan sepanjang hayat.

Aram 8/1(c)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment